פתיחת תקלה – טופס SMA

פתיחת תקלה – טופס SMA

  מספר פנייה
  * תאריך דיווח על התקלה
  * שם האתר
  * כתובת / מיקום האתר
  שם החברה שהתקינה
  * שם החברה המתחזקת
  * בעל האתר
  * שם איש קשר
  * טלפון איש קשר
  * טלפון ושם לתיאום
  האם יש מגבלת שעות עבודה:

  משעה עד שעה
  * דואר אלקטרוני
  * דגם המוצר כפי שמופיע על המדבקה של הציוד:
  צילום המדבקה של דגם המוצר:
  * מספר סידורי S/N (כפי שמופיע על תווית המוצר):
  * תאריך יצור של המוצר / הממיר (כפי שמופיע על תווית המוצר):
  * הספק המערכת קו"ט (KW):
  האם קיים ניטור באתר? (WEBBOX, meteocontrol, אחר), פרט:

  * ציוד באחריות יצרן:
  * האם קיים צורך בציוד הרמה או מנוף:
  * במידה ויידרש ציוד הרמה, יסופק או ישולם ע"י הלקוח
  * תיאור התקלה:
  * הודעת שגיאה כפי שמופיע על צג הממיר:
  מצב נוריות החיווי בפנל מכשיר:
  * התקלה הנה קבועה או התקלה מופיעה באופן לא סדיר
  מידע רלוונטי נוסף:

  הערות:

  1. במידה וטכנאי לדיקו יגיע לשטח וימצא כי התקלה אינה במוצר שסופק, או נגרמה כתוצאה משמוש לקוי במוצר בניגוד לתנאי האחריות, או שהציוד הותקן או תופעל שלא על פי הוראות
   היצרן, או שהמוצר אינו במסגרת האחריות, אזי יחויב הלקוח בתשלום בגין שעות העבודה והנסיעות לפי מחירון לדיקו העדכני וגם בגין כל הוצאה נוספת שנגרמה.
  2. במידה ועל מנת לבצע טיפול בציוד נדרש ציוד הרמה ו/או סבלות, הנ"ל ישולם במלואו או יסופק ע"י הלקוח.
  3. הלקוח או נציג מטעמו חייב להיות נוכח במקום בזמן הגעה ובזמן הטיפול בציוד.
  4. במידה ויידרש לבצע בדיקות חשמליות, יש לפעול על פי "טופס בדיקות חשמליות". כל הבדיקות החשמליות יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים, בהתאם לכללי הבטיחות
   ותקנות החשמל, ובהתאם להוראות והנחיות הבטיחות של יצרן הציוד

  הנני מצהיר כי קראתי והסכמתי לכל התנאים בטופס פתיחת תקלה ובטופס בדיקות חשמליות וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים המבוקשים במסגרת הליך זה. הנני מתחייב כי כל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו הנם אמת וכי משקפים באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק את המידע והממצאים באתר. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה להליך משפטי ולתביעה כספית
   

  מחירון לדיקו:
  1. מוצר אשר יוחלף ובבדיקות במעבדת היצרן יתברר כי הנו תקין, הלקוח יחויב במחיר הבדיקה ובעלויות המשלוח למעבדה בחו"ל.
  185 €
  1. מוצר אשר יתברר במעבדת היצרן כי נפגע או ניזוק כתוצאה מנחשול מתח, רשלנות או שלא הותקן והופעל על פי הוראות היצרן, יחויב הלקוח בגין ההוצאות בהתאם לאופי התקלה ועל פי החיוב מהיצרן חברת SMA.
  מחירון שירות לדיקו למערכות סולאריות מעודכן לינואר – 2016
  עלות ביקור טכנאי ** 350 ₪
  החלפת ממיר ע"י טכנאי יחיד ** 750 ₪
  החלפת ממיר ע"י שני טכנאים ** 1500 ₪
  *המחירים אינם כוללים תוספת עבור ציוד הרמה / מנוף:
  ** כל המחירים במסמך זה אינם כוללים מע"מ
  ** ביקור / החלפת ממיר בגבול גזרה בין גדרה לחדרה
      עבור כל קילומטר נוסף מעבר לגבול גזרה יחושב לפי 1.5 ₪ לק"מ

  אחריות היצרן אינה כוללת החלפת ממיר באתר כאשר התקלה הינה בשטחי איו"ש

  מידע על אחריות המוצר:

  חברת SMA כיצרן מעניקה ללקוח הסופי אחריות יצרן של 5 שנים ממועד הרכישה. בנוסף, ניתן לרכוש הארכת אחריות מעבר לתקופה זו.

  אחריות היצרן כוללת את תיקון המוצר באתר הלקוח או במעבדות היצרן על פי שיקול דעתה של החברה, או החלפתו במוצר חלופי בהתאם לדגם וגיל המוצר.

  פרטים על היקף האחריות נקבעו בתעודת האחריות שצורפה למכשיר במפעל היצרן וכן בתנאי חברת SMA עבור הרחבת אחריות.

  תנאי אחריות היצרן ניתנים להורדה בקישור זה.

  צור קשר
   Scroll to top
   Call Now Button