טופס בדיקות חשמליות לציוד SMA

  על מנת למלא טופס זה יש תחילה לפתוח טופס פתיחת תקלה

  * מספר פנייה בטופס פתיחת תקלה

  * שם האתר

  בדיקות חשמליות ­ מתחי DC

  תוצאות הבדיקה

  בדיקה מתח DC בכניסה לממיר (בין ההדק החיובי (+) להדק השלילי (-)) נדרש לבצע עבור כל כניסה (MPPT) , יש לבדוק כי מתח ה- DC מתאים לתחום עבודה של הממיר (לפי נתוני היצרן דפי הנתונים וספר ההתקנה)

  [VDC]

  MPPT1

  [VDC]

  MPPT2

  [VDC]

  MPPT3

  בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה

  [VDC]

  MPPT1
  V (+) - Gnd =

  בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה

  [VDC]

  MPPT1
  V (-) - Gnd =

  בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה

  [VDC]

  MPPT2
  V (+) - Gnd =

  בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה

  [VDC]

  MPPT2
  V (-) - Gnd =

  בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה

  [VDC]

  MPPT2
  V (+) - Gnd =

  בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה

  [VDC]

  MPPT2
  V (-) - Gnd =

  בדיקת תקינות של הנתיכים בתוך הממיר (אם קיימים)

  בדיקות חשמליות ­ מתחי AC

  תוצאות הבדיקה

  בדיקת מתח AC ביציאה של הממיר בכל אחת מהפזות (המתח חייב להיות תקין ויציב ובתחום הנקבע בחוק).

  1.       מתח בין הפאזות

  [VAC]

  V (L1-L2)

  [VAC]

  V (L1-L3)

  [VAC]

  V (L2-L3)

  2.       מתח בין פאזות לנקודת האפס

  [VAC]

  V (L1-N)

  [VAC]

  V (L2-N)

  [VAC]

  V (L3-N)

  3.       מתח בין נקודת האפס לנקודת הארקה (של המתקן)

  יש למדוד כאשר הממיר כבוי (צד ה- DC וגם צד ה- AC מנותקים)

  [VAC]

  V (N-GND)

  יש לחזור על הבדיקה כאשר הממיר בפעולה

  [VAC]

  V (N-GND)

  בדיקת תדר (התדר חייב להיות תקין ויציב ובתחום הנקבע בחוק)

  [Hz]

   

  * במקרה של תקלות מספר 3501 "RISO LOW", נורת LED אדומה דולקת :

  נדרש עבור כל סטרינג

  1. נתק את הממיר מצד ה- AC ומצד ה- DC. בודד את כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר (דרך ה- combiner box אם קיים). בצע בדיקת זליגה ורמת הבידוד עבור כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר.

  [MΩ]

   


  2. נתק את הממיר מצד ה- AC ומצד ה- DC. בודד את כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר (דרך ה- combiner box אם קיימת). מדוד את המתח בין ההדק (+)לארקה, בין (-) לארקה ובין ה- (+) ל- (-).

  עבור כל סטרינג

   

  [VDC]

  VOC (+) - GND

   

  [VDC]

  VOC (-) - GND

   

  [VDC]

  VOC (+) - (-)

  תקלה ובדיקה זו מושפעת מתנאי הסביבה, לכן יש לבצע בדיקה זו באותם התנאים וזמנים כאשר התקלה מופיעה. כאשר התוצאה נמוכה מ- 1 מגה-אוהם על הלקוח לבצע בדיקה לאיתור הזליגה / פגיעה בבידוד.

   

  את הבדיקות יש לבצע על פי הנחיות היצרן וספר ההתקנה.

   

  תקלת ניטור / תקשורת

  האם בוצעה בדיקת שמישות תקשורת מול ספק התשתית וספק שירותי האינטרנט?

  האם הוחלף ספק תשתית או שירותי אינטרנט לאחרונה?

  אילו נוריות דולקות במוצר?

  האם קיים נגד סוף קו (120Ω)?

  *הבדיקה החשמלית בוצעה ע"י

  * שם החברה:

  * שם הבודק:

  * טלפון:

  מידע רלוונטי נוסף:

  *הערה חשובה:
  כל הבדיקות החשמליות יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים, בהתאם לכללי
  הבטיחות ותקנות החשמל, ובהתאם להוראות והנחיות הבטיחות של יצרן הציוד.

  צור קשר
   Scroll to top
   Call Now Button