טופס בדיקות חשמליות לציוד SMA

טופס בדיקות חשמליות לציוד SMA

  על מנת למלא טופס זה יש תחילה לפתוח טופס פתיחת תקלה


  * מספר פנייה בטופס פתיחת תקלה

  * שם האתר


  בדיקות חשמליות ­ מתחי DC תוצאות הבדיקה
  בדיקה מתח DC בכניסה לממיר (בין ההדק החיובי (+) להדק השלילי (-)) נדרש לבצע עבור כל כניסה (MPPT) , יש לבדוק כי מתח ה- DC מתאים לתחום עבודה של הממיר (לפי נתוני היצרן דפי הנתונים וספר ההתקנה) [VDC] MPPT1
  [VDC] MPPT2
  [VDC] MPPT3
  בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה [VDC] MPPT1
  V (+) - Gnd =
  בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה [VDC] MPPT1
  V (-) - Gnd =
  בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה [VDC] MPPT2
  V (+) - Gnd =
  בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה [VDC] MPPT2
  V (-) - Gnd =
  בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה [VDC] MPPT2
  V (+) - Gnd =
  בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה [VDC] MPPT2
  V (-) - Gnd =
  בדיקת תקינות של הנתיכים בתוך הממיר (אם קיימים)
  בדיקות חשמליות ­ מתחי AC תוצאות הבדיקה
  בדיקת מתח AC ביציאה של הממיר בכל אחת מהפזות (המתח חייב להיות תקין ויציב ובתחום הנקבע בחוק).
  1.       מתח בין הפאזות [VAC] V (L1-L2)
  [VAC] V (L1-L3)
  [VAC] V (L2-L3)
  2.       מתח בין פאזות לנקודת האפס [VAC] V (L1-N)
  [VAC] V (L2-N)
  [VAC] V (L3-N)
  3.       מתח בין נקודת האפס לנקודת הארקה (של המתקן)
  יש למדוד כאשר הממיר כבוי (צד ה- DC וגם צד ה- AC מנותקים) [VAC] V (N-GND)
  יש לחזור על הבדיקה כאשר הממיר בפעולה [VAC] V (N-GND)
  בדיקת תדר (התדר חייב להיות תקין ויציב ובתחום הנקבע בחוק) [Hz]  
  * במקרה של תקלות מספר 3501 "RISO LOW", נורת LED אדומה דולקת :
  נדרש עבור כל סטרינג
  1. נתק את הממיר מצד ה- AC ומצד ה- DC. בודד את כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר (דרך ה- combiner box אם קיים). בצע בדיקת זליגה ורמת הבידוד עבור כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר. [MΩ]  

  2. נתק את הממיר מצד ה- AC ומצד ה- DC. בודד את כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר (דרך ה- combiner box אם קיימת). מדוד את המתח בין ההדק (+)לארקה, בין (-) לארקה ובין ה- (+) ל- (-).
  עבור כל סטרינג
    [VDC] VOC (+) - GND
    [VDC] VOC (-) - GND
    [VDC] VOC (+) - (-)
  תקלה ובדיקה זו מושפעת מתנאי הסביבה, לכן יש לבצע בדיקה זו באותם התנאים וזמנים כאשר התקלה מופיעה. כאשר התוצאה נמוכה מ- 1 מגה-אוהם על הלקוח לבצע בדיקה לאיתור הזליגה / פגיעה בבידוד.  
  את הבדיקות יש לבצע על פי הנחיות היצרן וספר ההתקנה.  
  תקלת ניטור / תקשורת
  האם בוצעה בדיקת שמישות תקשורת מול ספק התשתית וספק שירותי האינטרנט?
  האם הוחלף ספק תשתית או שירותי אינטרנט לאחרונה?
  אילו נוריות דולקות במוצר?
  האם קיים נגד סוף קו (120Ω)?
  *הבדיקה החשמלית בוצעה ע"י
  * שם החברה:
  * שם הבודק:
  * טלפון:
  מידע רלוונטי נוסף:

  *הערה חשובה:
  כל הבדיקות החשמליות יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים, בהתאם לכללי
  הבטיחות ותקנות החשמל, ובהתאם להוראות והנחיות הבטיחות של יצרן הציוד.


  צור קשר
   Scroll to top
   Call Now Button