טופס בדיקות חשמליות לציוד SMA

טופס בדיקות חשמליות לציוד SMA

על מנת למלא טופס זה יש תחילה לפתוח טופס פתיחת תקלה


* מספר פנייה בטופס פתיחת תקלה

* שם האתר


בדיקות חשמליות ­ מתחי DCתוצאות הבדיקה
בדיקה מתח DC בכניסה לממיר (בין ההדק החיובי (+) להדק השלילי (-)) נדרש לבצע עבור כל כניסה (MPPT) , יש לבדוק כי מתח ה- DC מתאים לתחום עבודה של הממיר (לפי נתוני היצרן דפי הנתונים וספר ההתקנה)[VDC]MPPT1
[VDC]MPPT2
[VDC]MPPT3
בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה [VDC]MPPT1
V (+) - Gnd =
בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה [VDC]MPPT1
V (-) - Gnd =
בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה[VDC]MPPT2
V (+) - Gnd =
בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה[VDC]MPPT2
V (-) - Gnd =
בדיקת מתח בין הדק החיובי (+) להארקה[VDC]MPPT2
V (+) - Gnd =
בדיקת מתח בין ההדק השלילי (-) להארקה[VDC]MPPT2
V (-) - Gnd =
בדיקת תקינות של הנתיכים בתוך הממיר (אם קיימים)
בדיקות חשמליות ­ מתחי ACתוצאות הבדיקה
בדיקת מתח AC ביציאה של הממיר בכל אחת מהפזות (המתח חייב להיות תקין ויציב ובתחום הנקבע בחוק).
1.       מתח בין הפאזות[VAC]V (L1-L2)
[VAC]V (L1-L3)
[VAC]V (L2-L3)
2.       מתח בין פאזות לנקודת האפס[VAC]V (L1-N)
[VAC]V (L2-N)
[VAC]V (L3-N)
3.       מתח בין נקודת האפס לנקודת הארקה (של המתקן)
יש למדוד כאשר הממיר כבוי (צד ה- DC וגם צד ה- AC מנותקים)[VAC]V (N-GND)
יש לחזור על הבדיקה כאשר הממיר בפעולה [VAC]V (N-GND)
בדיקת תדר (התדר חייב להיות תקין ויציב ובתחום הנקבע בחוק)[Hz] 
* במקרה של תקלות מספר 3501 "RISO LOW", נורת LED אדומה דולקת :
נדרש עבור כל סטרינג
1. נתק את הממיר מצד ה- AC ומצד ה- DC. בודד את כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר (דרך ה- combiner box אם קיים). בצע בדיקת זליגה ורמת הבידוד עבור כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר.[MΩ] 

2. נתק את הממיר מצד ה- AC ומצד ה- DC. בודד את כל אחד מהסטרינגים המחוברים לממיר (דרך ה- combiner box אם קיימת). מדוד את המתח בין ההדק (+)לארקה, בין (-) לארקה ובין ה- (+) ל- (-).
עבור כל סטרינג
  [VDC]VOC (+) - GND
  [VDC]VOC (-) - GND
  [VDC]VOC (+) - (-)
תקלה ובדיקה זו מושפעת מתנאי הסביבה, לכן יש לבצע בדיקה זו באותם התנאים וזמנים כאשר התקלה מופיעה. כאשר התוצאה נמוכה מ- 1 מגה-אוהם על הלקוח לבצע בדיקה לאיתור הזליגה / פגיעה בבידוד. 
את הבדיקות יש לבצע על פי הנחיות היצרן וספר ההתקנה. 
תקלת ניטור / תקשורת
האם בוצעה בדיקת שמישות תקשורת מול ספק התשתית וספק שירותי האינטרנט?
האם הוחלף ספק תשתית או שירותי אינטרנט לאחרונה?
אילו נוריות דולקות במוצר?
האם קיים נגד סוף קו (120Ω)?
*הבדיקה החשמלית בוצעה ע"י
* שם החברה:
* שם הבודק:
* טלפון:
מידע רלוונטי נוסף:

*הערה חשובה:
כל הבדיקות החשמליות יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים, בהתאם לכללי
הבטיחות ותקנות החשמל, ובהתאם להוראות והנחיות הבטיחות של יצרן הציוד.


    צור קשר    Call Now Button
    Scroll to top