BAT 131 – בודק מצברים נייד

DGI BS BAT  Printout  ne

BAT 131 – בודק מצברים נייד

מק”ט: 0684400731

בודק מצברים נייד ואלחוטי לבדיקת מצברי 6 V ו- 12 V מכל הסוגים
ולבדיקת מתנעים ומחוללי 24 V . המכשיר מבצע את הבדיקה מבלי
להפעיל עומס על המצבר ותוך כמה שניות קובע את מצבו ומדפיס את
התוצאות. למכשיר מקור אנרגיה מובנה) סוללות AA ) המאפשר להדפיס
את התוצאות בנפרד ולבדוק מצברים הנמצאים במצב פריקה מתקדם.

:תכונות ייחודיות

  • מדפסת תרמית מובנית
  • זיכרון מובנה לאחסון 100 תוצאות
  • יציאת USB לאחסון תוצאות ולעדכון תוכנה
  • אפשרות לערוך את ההודעה הראשית בהדפסות הבאות
  • תמיכה מובנית ב- 20 שפות
  • מבנה חזק הכולל חיפוי גומי
  • יציאות לחיבור התקנים נוספים כגון צבת זרם למדידת זרם ההתנעה
  • אפשרות להחלפה מהירה של כבלים שניזוקו