גלאי בקרת יציאה

sub-sector-image

גלאי בקרת יציאה


בקרת דלת באמצעות אזעקה חזקה יותר.כניסת רצפים לוגיים ( SLI )התמקדות אנכית פנימית.זמן לכידה הניתן לכיוון עד 64 שניות.מצב ממסר ניתן לבחירה.מצבים המונעים תקלות.עצמה הניתנת לכיוון.נורית הפעלהגובה התקנה 4 מטרשטח כיסוי 2.4 – 3 מטרטמפר כיסוי. 
לפרטים נוספים >