הכנת אוויר דחוס (סננים, ווסתים ומשננות)

sub-sector-image

יחידות שירות ומרכיביהן


כל ארבעת הסדרות עם קצב זרימה בטווח של 1000 - 14,500 ליטר/דק ומגוון הפונקציות הופכים את הסדרה AS מתאימה לשימוש כיחידות תחזוקה אוניברסלית שיכול להכין אוויר דחוס עבור כל יישום.
לפרטים נוספים >