תחנות עבודה

sub-sector-image

תחנות עבודה הם התקנים אשר נועדו לסייע בקווי הרכבה ידניים. הם כוללים בתוכם את שולחנות העבודה ואת התקני ההזנה של הפריטים הנדרשים להרכבת המכלול.
יש באפשרותנו לייבא תחנות עבודה מושלמות (הצעה פחות מועדפת ויקרה), או לתכנן ולייצר תחנות עבודה והתקני הזנה עפ”י דרישת הלקוח וצרכיו.