מערכת הזרקת דלק

sub-sector-image

מערכות הזרקה – בנזין וסולר