Bosch BEA מערכות מדידת גזי פליטה

sub-sector-image

Bosch BEA 550 Diesel מכשיר מדידת עשן לרכבי דיזל


BEA 550 מערכת מדידת עשן עבור מנועי דיזל לשימוש נייד.

מק"ט: 179 105 684 0

מורכבת מהמכשירים הבאים: BEA 070, BEA 030, תוכנת BEA

 • BEA 070 : מכשיר מדידה נייד למדידת עשן ממנועי דיזל.
 • BEA 030 : מכשיר למדידת מהירות וטמפרטורות המנוע.
 • תוכנת מחשב עבור BEA הכוללת נתוני מדידה של גזי פליטה מכלי רכב.
 

BEA 070: מכשיר מדידה נייד למדידת עשן ממנועי דיזל:

 • מכשיר מדידה עצמאי, נשלט על ידי מחשב
 • גמישות – שליטה ממחשב בחיבור Bluetooth או USB
 • שימושיות – אזור אחסון עבור מד, צינור וחיישנים
 • קומפקטי – כל אביזרי המדידה משולבים במכשיר.
 • קל לתחזוקה – המסנן נגיש בקלות מבחוץ
 • עמיד – קשיח ואמין ביותר
 • קל לשימוש – גודל קטן ומשקל נמוך
 • ניתן לשימוש גם באוטובוסים וברכבים מסחריים
 • אפשרות הפעלה באמצעות סוללה (ליתיום יון)
 • מטען אופציונאלי (מותקן על עגלת השירות או על הקיר)

BEA 030: היחידה החדשה והיעילה למדידה מהירה ופשוטה של ערכי מהירות המנוע והטמפרטורות שלו.

 • שליטה ממחושבת בחיבור Bluetooth או USB
 • חיבור ליחידת BDM 300
 • אספקת מתח ליחידת BDM 300
 • העברת נתוני מדידה מיחידת BDM 300 למחשב

תוכנת המחשב של BEA – חיבור בטוח לרשת עם Bnet ,AWN ו- AU Plus

תוכנת המחשב החדשה של BEA היא פתרון כולל עבור מוסכים. האפשרות להעברת נתונים ברשת וההפעלה הקלה באמצעות תפריטים פשוטים המקלים על הניווט בתוכנה והמספר הרב של הליכי בדיקה אוטומטיים, יאפשר בדיקות עתידיות של גזי פליטה בהתאם לדרישות החוק, תוך שיפור המהירות והרווחיות.

היתרונות למוסך:

 • חיבור רשת לטכנולוגיות Bnet ,AWN ו- AU Plus
 • ידידותי למשתמש – הפעלה פשוטה
 • מהיר – הליכי בדיקה אוטומטיים
 • פשוט – הגדרות התקנה אוטומטיות
 • מוכן לעתיד – מותאם לשינויים בתקנות זיהום
 • יעיל – חיבור למערכת הקבלה של המוסך
 • בהירות – נתוני הרכב והלקוח גלויים במבט חטוף

לפרטים נוספים >

Bosch BEA 550 Otto מערכת ‘4 גזים’ לרכבי בנזין


BEA 550 מערכת מדידת '4\5 גזים' לרכבי בנזין

מק"ט: 279 105 684 0

מורכבת מהמכשירים הבאים: BEA 060, BEA 030, תוכנת BEA

 • BEA 060 : מכשיר מדידה נייד למדידת 4/5 סוגי גזים למנועי בנזין וגז.
 • BEA 030 : מכשיר למדידת מהירות וטמפרטורות המנוע.
 • תוכנת מחשב עבור BEA הכוללת נתוני מדידה של גזי פליטה מכלי רכב.

BEA 060 : מכשיר מדידה נייד למדידת 4/5 סוגי גזים למנועי בנזין וגז

מכשיר המדידה מיועד למדידה מדויקת של ערכי ,HC ,CO2 ,CO, O2 ו (אופציה) NO במנועי בנזין וגז.

 • מכשיר מדידה עצמאי, נשלט על ידי מחשב
 • גמישות – שליטה ממוחשבת בחיבור Bluetooth או USB
 • שימושיות – אזור אחסון עבור מד, צינור וחיישנים
 • קומפקטי – כל אביזרי המדידה משולבים במכשיר
 • קל לתחזוקה – המסנן נגיש בקלות מבחוץ
 • עמיד – קשיח ואמין ביותר
 • נתוני מדידה מחיישן טמפרטורה
 • ניתן להוסיף חיישן למדידת NO
 • חיבור ליחידת BDM 300
 • אספקת מתח ליחידת BDM 300
 • העברת נתוני מדידה מיחידת BDM 300 אל BEA 060 ולמחשב.

BEA 030: היחידה החדשה והיעילה למדידה מהירה ופשוטה של ערכי מהירות המנוע והטמפרטורות שלו.

 • שליטה ממחושבת בחיבור Bluetooth או USB
 • חיבור ליחידת BDM 300
 • אספקת מתח ליחידת BDM 300
 • העברת נתוני מדידה מיחידת BDM 300 למחשב

תוכנת המחשב של BEA – חיבור בטוח לרשת עם Bnet ,AWN ו- AU Plus

תוכנת המחשב החדשה של BEA היא פתרון כולל עבור מוסכים. האפשרות להעברת נתונים ברשת וההפעלה הקלה באמצעות תפריטים פשוטים המקלים על הניווט בתוכנה והמספר הרב של הליכי בדיקה אוטומטיים, יאפשר בדיקות עתידיות של גזי פליטה בהתאם לדרישות החוק, תוך שיפור המהירות והרווחיות.

היתרונות למוסך:

 • חיבור רשת לטכנולוגיות Bnet ,AWN ו- AU Plus
 • ידידותי למשתמש – הפעלה פשוטה
 • מהיר – הליכי בדיקה אוטומטיים
 • פשוט – הגדרות התקנה אוטומטיות
 • מוכן לעתיד – מותאם לשינויים בתקנות זיהום
 • יעיל – חיבור למערכת הקבלה של המוסך
 • בהירות – נתוני הרכב והלקוח גלויים במבט חטוף
לפרטים נוספים >