מותחנים

sub-sector-image

המותחנים של Rosta מבוססים על עקרונות הקפיציות והאלסטיות.
כתוצאה, הם שומרים על מתח רצועה ושרשרת קבוע ומבודדים רעשים בציוד.
בהתאם לסוג האפליקציה ניתן להתאים את סוג הרוכב.