תעודות אחריות למצבר BOSCH

Bosch Power Tool Warranty

אחריות מצברים :

שימו לב כי עם קבלת המצבר המוכר מספק לידכם גם את התעודה הנ”ל.

תעודת אחריות זו מפרטת את תנאי האחריות ותקופתה.

יש למלא את הנתונים באתר תוך שבוע ימים מיום רכישת המצבר (ניתן לחלופין למלא על גבי הספח ולשלוח בדואר).

(מספר הרכב)

(חשבונית מספר)

(דגם/מק"ט)

(שם הלקוח)

( כתובת הלקוח: עיר, רחוב וטלפון)

(דגם הרכב)

(סוג המנוע: דיזל/בנזין/מונית/אופנוע/פריקה עמוקה)

(שם וכתובת בית העסק שבו נרכש המצבר)

(תאריך הרכישה)

דואר אלקטרוני (חובה)

הערות