p

רקע המדריך להחלפת אריחים

כל בעל מקצוע מכיר את הרגע שבו הוא נדרש לפרק את הריצוף בגלל רטיבות או תזוזה של האריח. בדרך כלל אין בבית אריח חלופי ולכן חשוב לפרק את הריצוף מבלי לסדוק או לשבור אותו. כיצד עושים זאת?

בנקודה זו בדיוק נכנס לפעולה הכלי מסור/מלטשת רב שימושי הכולל מגוון רחב של אביזרים ומתאים כפתרון לבעיות רבות שבעל מקצוע צריך להתמודד איתן ושמירה על אריחים שלמים.

הבעיה: בדיקת רטיבות 

אחת הבעיות הנפוצות ביותר היא בדיקת רטיבות מצע המילוי בריצוף. לעיתים מתגלה רטיבות במעבר בין המרפסת לפנים הבית או בחדרים מסוימים, וכדי לבדוק את סיבות תזוזת האריח יש צורך בהוצאתו בצורה שלמה.

3p

לצורך הבדיקה אנו נדרשים לשלוף את האריחים, אולם ברוב המקרים בעלי הבית לא שמרו על אריחים נוספים ליתר ביטחון ולכן נצטרך לשלוף את האריח מבלי לפגוע בו או לגרום לנזק. ידוע כי גם בדירות חדשות שנמסרו מהקבלן קיים מחסור באריחים הנוספים.

לכן, הכלי הרב שימושי הוא הפתרון המיטבי לבעיה זו: המכשיר עובד בפעילות רטיטה מהירה שמטרתה עבודה מדויקת ונקייה בקו אפס – מבלי לפגוע באזור חשוב. כיצד נעשה זאת?

שלב ראשון – בעזרת להב הייחודי של המכשיר נפתח את הפוגות.

בשלב שני  – ננקה את הטיט (טייח) שנמצא עמוק יותר מהרובה.

שלב שלישי – ניישר את השטח על מנת להחזיר את האריח בצורה ישירה ונמלא שוב את הרובה.

5p

הבעיה: שקיעה מקומית של אריח בודד או מספר אריחים

בעיה אחרת הנפוצה אף היא מתייחסת לשקיעה של אריח או חישוב לוקה בחסר של הסטייה התקנית. אחת הטעויות השכיחות ביותר היא שימוש במשחזת עבור בעיה זו. בעקבות כך האריח נפגע וברוב המקרים נשבר ולכן לא ניתן להחזירו לאחר גמר הטיפול בבעיית השקיעה. במקרה זה ייתכן כי הרצפה תישאר פתוחה למספר שבועות עד למציאת האריח המתאים – וזאת בזמן שהמשפחה נמצאת בבית.

לכן הפתרון הוא פתיחת ושליפת האריחים עם הכלי המתאים – מסור מלטשת רב שימושי שבעזרתו ניתן לבצע מגוון פעולות: הסרת סיליקון או רובה, שפכטל, הסרת שטיחים, ליטוש עץ והסרת אריחים שבורים והחלפתם.

4p

הבעיה: חיתוך אריח או חיתוך משקוף?

בעיה נוספת שזוכה לפתרון מצוין היא ריצוף חוזר בבית. לעיתים עלינו לבצע ניסור מדויק בקו אפס על מנת לבצעה ריצוף מחדש בבית – הדבקה של ריצוף על רציף כאשר השכבה השנייה דקה יותר.

בעקבות כך מתעוררת השאלה האם לחתוך את האריח או לחתוך את המשקוף?

2p

ובכן, הכלי הרב שימושי יודע לבצע את שתי הפעולות: מצד אחד ניתן לבצע חיתוך של האריח למידה הנכונה ומצד שני ניתן לחתוך את המשקוף בצורה המדויקת על מנת שניתן יהיה להכניס מתחתיו את האריח.

סוגיה נוספת היא חיתוך צנרות: לעיתים אנו עדים לצנרות שבולטות מהקיר בסיום הפרויקט. התשובה של חלק מבעלי המקצוע היא שלא ניתן לחתוך את הברזל כי תיתכן פגיעה בקיר. הכלי הרב שימושי של BOSCH מתאים לחיתוך הצנרת משום שהוא נכנס בקו אפס וחותך בצורה מדויקת את החלקים המיותרים מבלי לפגוע בתשתיות או בקיר.