Picture

רקע רישום לקורס Ecar

לאור השינויים הטכנולוגים המתמידים במערכות הרכב נדרשים כל העוסקים במלאכת אחזקת הרכב להתעדכן וללמוד את הטכנולוגיות החדשות הקיימות ברכב המודרני.

לפיכך החליט משרד התחבורה לחייב את בעלי כתב ההסמכה במקצועות מכונאות וחשמל רכב כמפורט בהמשך ecar לבצע השתלמות חובה במערכות מתקדמות ברכב

ההדרכה מבוצעת על ידי מר ארז מוספי המאושר על ידי משרד התחבורה

70 שעות לימוד ב-14 מפגשים (5 שעות אקדמאיות בכל מפגש).

תחילת הקורס: 24.7.17

יום ב’  17:30-21:30

9 מפגשים עיוניים

5 מפגשים מעשיים

נושאי ההשתלמות:

  • שימוש במאגרי מידע ולומדות לימוד עצמי Ecar
  • מערכות הזרקה בנזין ודיזל
  • מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
  • מערכות הינע שונות ואנרגיה חלופית
  • יישום פרוטוקולי תקשורת
  • מערכות חשמל, תאורה, מיזוג אויר, עזר ונוחות
  • מערכות היגוי חשמליות
  • בקרת התראת לחץ אויר בצמיגים
  • ארגון וניהול מרכז שירות

חומר עזר:

הלומדים יצוידו באוגדן לימודי המאושר על ידי משרד התחבורה ותעודה על סיום השתלמות. כל משתתף יקבל ערכת לימוד הכוללת דיסקים ללימוד עצמי, חוברת הדרכה בעברית והרשאת כניסה ללימוד עצמי לתוכנת E LEARNING.

נוכחות:

לכל משתתף מאושר להיעדר ממפגש אחד בלבד. משתתף שיעדר מעל לשיעור אחד יצטרך להירשם לקורס חדש.

מבחן מסכם:

במסגרת המפגש העיוני האחרון ייערך מבחן עיוני בשיטת רב-בחירה (מבחן אמריקאי) ממוחשב.

ביצוע השתלמות בלדיקו:

ההשתלמות העיונית והמעשית יערכו במרכז ההדרכה בלדיקו רחוב לזרוב 31, ראשון לציון.

בלדיקו קיימות כל המעבדות הנדרשות לביצוע החלק המעשי של הקורס, לרבות ציוד מתקדם וחדיש ביותר.

עלות הקורס:

3,000 שקל, כולל מע”מ

ליצירת קשר:

adin@ledico.com

טלפון: 03-9630033

 

Picture 012


 

 

 

ניתן להירשם לקורס בטופס הבא:

שם פרטי (חובה)

משפחה (חובה)

מספר תעודת זהות (חובה)

טלפון (חובה)

כתובת אימייל Email (חובה)

כתובת אישית (חובה)

אמצעי תשלום (חובה)

חשבונית על שם (חובה)

הערות

אני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי מלדיקו בדואר אלקטרוני או במסרוני SMS לנייד