asd

רקע מצלמות אבטחה – לבטיחות התושבים

בשנים האחרונות עם התפתחות הטכנולוגיה הפך השימוש במצלמות אבטחה לנפוץ במרחב הפרטי, העסקי וגם הציבורי. מצלמות אלו משמשות כאמצעי אבטחה ובטחון לתושבים עבור מטרות שונות, לרבות גילוי או מניעת פשיעה, פיקוח על עובדים, הכוונת תנועת רכבים ושמירת הסדר בציבור.

הטכנולוגיה שמאחורי מצלמות אבטחה

מצלמות אבטחה הן למעשה מערכת של טלוויזיה במעגל סגור הכוללת מצלמה אחת או יותר, המחוברת באמצעות כבל לצג ומכשיר וידיאו. בשוק קיימות מגוון מצלמות אבטחה גלויות או נסתרות היכולות לנוע, לשנות שטח וזווית צילום, ולהתמקד על אובייקטים  ספציפיים. בנוסף, מצלמות אבטחה מוצעות כיום גם על בסיס טכנולוגיה דיגיטלית, המאפשרת לשמור כמויות גדולות של צילומים ולאתר מהם במהירות מידע מבוקש.

2asd

מצלמות אבטחה כחלק מתוכנית עיר ללא אלימות

מדינת ישראל אימצה בשנים האחרונות מודל שפותח בעיר אילת, הנאבק באלימות במרחב העירוני ומכונה עיר ללא אלימות. התוכנית  נועדה לספק לתושבי העיר ומבקריה תחושת ביטחון בסביבה בה הם חיים. מטרתה להפוך את הרחוב בעיר לבטוח מפני אלימות, ונדליזם, עבריינות, פשעים והתנהגות שהינה אנטי חברתית. מדובר בתוכנית מעמיקה ומקיפה הכוללת הסברה ושימוש באמצי אכיפה, וכן סבסוד התקנת מצלמות אבטחה בשטחי ציבור בעייתיים. מצלמות אלו פועלות 24 שעות ביממה ומהוות חלק ממערך שליטה, בקרה והרתעה המופעל על יד המוקד העירוני ורשויות האכיפה. בעזרת מצלמות אלו יכולות רשויות האכיפה להגיב בזמן אמת, והן מקלות בזיהוי ואיתור גורמים בעייתיים. מעבר לכך, הידיעה שאזור מסוים מצולם תורמת להפחתת האלימות והפשיעה בו.

שימוש במצלמות אבטחה ברשויות מקומיות שונות

בעקבות תוכנית עיר ללא אלימות, מעל 80 רשויות מקומיות בחרו להציב מצלמות אבטחה גלויות או סמויות במתחמים ציבוריים שונים. בכל עיר הוצב מספר שונה של מצלמות בהתאם להנחיות תוכנית עיר ללא אלימות, ובסיוע של משטרת ישראל וגורמי ביטחון ברשות עצמה. מטרות הצבת המצלמות הן מניעה ופיקוח אחר מפגעים שונים כמו ונדליזם, מפגעי רעש, פשיעה ואלימות.  אחר הצילומים עוקב צוות במוקד העירוני שעבר הדרכה מיוחדת בנושא והוחתם על טופסי סודיות. כאמור, מספר המצלמות משתנה בין הערים. כך לדוגמא, בגבעתיים הוצבו כ- 12 מצלמות אבטחה, בירושלים הותקנו 28 מצלמות, בחיפה מעל ל- 100 מצלמות, ברמלה הוצבו כ- 64 מצלמות ואילו בראשון לציון מתכננים הצבת אלף מצלמות אבטחה.

1asd

מצלמות אבטחה מבלי לפגוע בפרטיות הציבור

לצד יעילות מצלמות האבטחה עולה גם שאלת הפגיעה בפרטיות היחיד וחירותו, בין אם מדובר בפגיעה בפרטיות פיזית, פגיעה בחופש התנהגות ומפגש עם אנשים. על מנת למנוע אותה חשוב להתקין את המצלמות ולהפעיל אותן באופן מפוקח ובהתאם לדרישות החוק. כך לדוגמא, כל מצלמה המוצבות בציבור חייבת בטיעון המצדיק את הפעלתה. כמו כן, המוקדנים מתודרכים למקד את המצלמות למתחם ציבורי ולהימנע מהתמקדות במקומות פרטיים, והינם מחויבים באבטחת תכני הצילום ושמירה על סודיותם.