p

רקע מחירון חלפים מעודכן 2017-2018

חלקת הרכב עוסקת ביבוא ושיווק של חלקי חילוף מקוריים ובמתן כלים ופתרונות מקצועיים בתחום הרכב. עיקר הפעילות של המחלקה היא בחלקי חילוף לרכב ומערכות מתוצרת Bosch

להלן מחירון החלפים של מחלקת לדיקו מערכות וחלפים לרכב. הנתונים מעודכנים נכון לתאריך ה-01.03.2015

 

 

 

 

p1

p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35

 

הנתונים מעודכנים לתאריך ה–01.03.2015