fta

רקע הדרך הטובה ביותר לשמור על מערכת מיזוג האוויר ברכב

מערכת מיזוג האוויר מפיצה כמות גדולה של אוויר, בכל הפעלה. האוויר שנכנס לרכב יכול להוות סכנה גדולה עבור הנהג ושאר הנוסעים ברכב. הסביבה הלחה והחשוכה בתעלות האוורור היא גן עדן לפטריות ובקטריות. ישנו פתרון פשוט וקל להימנע ממצבים בהם אנו נושמים אוויר מלוכלך מפתחי המזגן שברכב.