tt

רקע מנהל תחום האש ב-Bosch הגיע לביקור בישראל

בחודש שעבר ארחה חברת לדיקו את מנהל תחום האש ב-Bosch, אווה לדוויג, שהגיע לישראל לביקור עסקי שכלל חשיפת מצלמת גילוי האש החדשה של בוש. במהלך ביקורו בחן לדוויג את הצרכים והמגמות בשוק הישראלי וערך סדרת פגישות.

 ביקור מנהל תחום אש של חברת Bosch

לדוויג ערך מספר פגישות במטרה לקדם את השימוש בכלים אותם מספקת Bosch ליועצים ומתכננים בתחום האש והכריזה, ביניהם BIM. בוש מציעה קבצים בתחומי האש, הכריזה והטמ”ס לשילוב בתכניות מבוססות BIM וכך מקלה על תכנון האביזרים השונים, מיקומם, ביצוע סימולציות, המחשות ושמירה על התיעוד לאורך כל חיי הפרויקט.

הקליקו למידע נוסף על BIM